การยกเลิกตั๋ว

การยกเลิกตั๋วสามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลา 00:30 น. - 23:30 น. เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนูประวัติการจอง
2. คลิกลิงค์รายการจองที่ต้องการยกเลิกตั๋ว ตรงรายละเอียด/พิมพ์ตั๋ว


3. ทำเครื่องหมาย หน้าตั๋วที่ต้องการทำการยกเลิก (ยกเลิกได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น)
4. กดปุ่มยกเลิกตั๋ว


5. ปรากฏหน้าจอข้อตกลงและเงื่อนไขการยกเลิก ทำเครื่องหมาย ยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกจะปรากฏปุ่มดำเนินการต่อ
6. กดปุ่มดำเนินการต่อ


7. ปรากฏหน้าจอสรุปเงินคงเหลือ เมื่อหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าบริการ ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋ว


8. เมื่อการยกเลิกสำเร็จ ระบบจะ pop up ตั๋วยกเลิกเป็นไฟล์ pdf ดังรูป พร้อมส่งไฟล์ตั๋วที่ทำการยกเลิกไปทางอีเมลที่สมัครสมาชิกไว้


9. เมื่อปิดหน้าจอ pop up จะปรากฏหน้าสรุปเงินคืนดังรูป
ระบบจะนำเงินคืนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตที่ท่านทำรายการซื้อตั๋วที่ทำการยกเลิก


10. เมื่อกดปุ่มตกลง จะกลับมาที่หน้าประวัติการจองและแสดงสถานะตั๋วเป็น ถูกยกเลิก ดังรูป