วิธีการจองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต 6 ขั้นตอน

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการจองตั๋วได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบขบวนรถ
โดยเลือกเส้นทางการเดินทาง ต้นทางและปลายทาง ระบุวันเดินทาง และจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการ


2. เลือกขบวนรถที่ต้องการเดินทาง โดยกดปุ่มสีเขียว เพื่อทำการเลือกตู้ ต่อไป
   : ขบวนรถที่เปิดให้บริการสำรองที่
   : ขบวนรถที่ไม่เปิดให้บริการสำรองที่ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกปุ่มเลือกตู้ได้

ขบวนรถที่ไม่เปิดให้บริการสำรองที่ เนื่องจาก
  - เวลาขบวนรถออก เกินเวลาที่สามารถสำรองที่ได้
  - ไม่เปิดให้บริการสำรองที่ผ่านทางอินเตอร์เนต
  - ที่นั่งเต็ม ไม่มีที่นั่งว่างในการสำรองที่ในระยะทางของท่าน
  - ที่นั่งมีการสำรองที่เต็มแล้ว
  - ไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการในการสำรองที่ในระยะทางของท่าน3. เลือกตู้ที่มีที่นั่งว่าง
   : มีที่นั่งว่าง
   : ไม่มีที่นั่งว่าง/ไม่เปิดบริการสำรองที่


4. ระบุข้อมูลผู้โดยสารและเลือกที่นั่ง


การเลือกที่นั่งมี 2 แบบคือ
4.1  ให้ระบบเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติ
4.2  เลือกที่นั่งเอง


5. ชำระเงิน
5.1  คลิกชำระเงิน


5.2  ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสารที่ต้องชำระ แล้วยืนยันการชำระเงิน


5.3  ชำระเงินผ่าน Krungthai Payment Gateway


เมื่อขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าเว็บ Thairailwayticket.com พร้อมแสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/Booking Success กรณีที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่แสดงข้อความว่าการสำรองที่นั่งเรียบร้อย/Booking Success กรุณาตรวจสอบที่เมนู ประวัติการจองหรืออีเมลของท่าน ว่ารายการจองของท่านสำเร็จหรือไม่ หรือโทรสอบถาม e-TSRT Call Center : 063 205 3138, 063 205 3139 ในช่วงที่มีการใช้บริการสำรองที่จำนวนมาก ท่านอาจได้รับอีเมลล่าช้า


6. พิมพ์ตั๋ว
เมื่อการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ pop up ตั๋วเป็นไฟล์ pdf ขึ้นมาให้ พร้อมทั้งส่งไฟล์ไปให้ทางอีเมล์ที่สมัครสมาชิกไว้ กรณีไม่ปรากฏไฟล์ตั๋ว กรุณาตรวจสอบการจองที่เมนูประวัติการจอง


เมื่อปิดหน้า pop up ตั๋ว จะปรากฏหน้าจอการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ดังรูป


การตรวจสอบประวัติการจอง
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลการจองได้ที่เมนูประวัติการจอง เมื่อท่านจองข้อมูลสำเร็จจะแสดงรายการจองและสามารถคลิกพิมพ์ตั๋วได้
ในกรณีที่จองไม่สำเร็จ แต่มีการชำระเงินระบบจะยกเลิกการชำระให้ พร้อมส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวให้แก่ท่าน