ข้อตกลง

  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบข้อมูลการจองให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่มเพื่อทำการชำระเงิน หากเกิดข้อมูลผิดพลาดในส่วนของข้อมูลการจอง ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว
 
  2. ผู้โดยสารต้องพิมพ์ตั๋วออกจากระบบเพื่อใช้สำหรับการเดินทาง
 
  3. การยกเลิกตั๋ว ไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสด ท่านสามารถยกเลิกผ่านระบบได้ด้วยตัวท่านเองโดยสมาชิกผู้ทำการจองตั๋วเท่านั้น ระบบจะทำการเครดิตคืนเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ใช้ทำการจองตั๋วเท่านั้น ระบบจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ภายใน 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรของท่าน หรือยกเลิกตั๋วพร้อมยื่นคำร้องขอเงินคืนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตได้ที่สถานีรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้การยกเลิกตั๋วที่ออกจากระบบ e-TSRT มีการคิดค่าบริการการยกเลิกสำหรับชั้น 1 ค่าบริการ 40 บาทต่อใบ, ชั้น 2 ค่าบริการ 30 บาทต่อใบ และ ชั้น 3 ค่าบริการ 20 บาทต่อใบ
 
  4. หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถนำตั๋วที่ออกทางอินเตอร์เน็ตไปทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ
 
  5. การชำระเงินสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตของทุกสถาบันการเงิน หรือใช้บัตรเดบิตของธนาคารที่ทางระบบเปิดให้บริการ